YALÇINKAYA Yöntemi ile konuşma süresi ne kadardır?

Ortalama 250 isim öğrenene kadar, işitsel sistemde bir gelişme olmamaktadır. İsimler bittikten sonra, işitsel sistem çalışmaya başlamaktadır. Zekası ve genel gelişimi normal olan çocukların ortalama 4-8 ayda dil fonksiyonları çalışır ve konuşmaya başlamaktadırlar.

Pare yaparken nelere dikkat edilmeli?

Resmi çizilecek olay planlanmamalı, yaşamın doğal süreci içinde gerçekleşmiş olmalı.

Bir aşamadan diğerine geçme ölçütü nedir?

Çocuğun bir aşamayı rahatlıkla, zorlanmadan yapıyor olmasıdır. Bir aşamadan en az 10 ile 50 arasında yaptığında geçebilir.

Hangi bozukluklarda uygulanabilir?

1) İşitme kaybına bağlı konuşma gecikmesi
2) Konuşma gecikmesi
3) Dinleme güçlüğüne bağlı konuşma gecikmesi olanlar
4) Dikkat dağınıklığına bağlı konuşma gecikmesi olanlar
5) Televizyon çok seyretmiş ve işitsel algılama güçlüğü oluşmuş çocuklar
5) Okuma ve yazma güçlüğü olan çocuklar
6) İlkokulda dinleme yoluyla öğrenme güçlüğü olan çocuklar
7) Konuşma seslerini yaşları düzeyinde ifade etmekte güçlük yaşayan çocuklara
8) Atipik otizim ve sınır düzeyde yaygın gelişimsel gecikmesi olanlar
9) Sentral işitsel işlemleme güçlüğü olanlar (normal işittiği halde konuşmaları algılama güçlüğü yaşayanlar)

Hangi fonksiyonlar düzelir?

Seçici dinleme
İşitme-konuşma sinyalinin analizi
Konuşma seslerinin işitsel hafızaya kayıt edilmesi
Konuşmanın anlamı ile konuşma seslerinin anlamlarının birleştirilmesi
Kendiliğinden duyduğu anda konuşmayı öğrenme (tekrarlanmaksızın)
Pare Bilim Merkezi Semercioğlu Danışmanlık | www.parebilim.com