Dil Testi
Çocuğun dili anlama ve ifade etme becerilerini belirler, kronolojik yaşı ne olursa olsun dil yaşı, dili ne kadar kullanabildiğini gösterir.
Konuşma Sesleri Gelişim Testi
Test;
Kelimenin baş, orta veya son pozisyonunda bazı konuşma seslerini bozuk veya yanlış mı söylüyor?
Çocuğun konuşma seslerinin gelişimi kronolojik yaşına ve yaşıtlarına göre NORMAL mi?
gecikme var mı?
Konuşması anlaşılır mı? sonuçlarını verir
Artikülasyon Becerilerinin Değerlendirilmesi
Shifter ve Chaps Envanterleri
ABERTO: Akademik Başarıyı Etkileyen Riskleri Tarama Ölçeği; ÇİPDO:Çocuklarda İşitsel Performans Değerlendirme Ölçeği
Sentral İşitsel İşlemle Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
SSW:işitsel yollardaki maturasyonun gecikmesini veya bozukluğunu gösteren dikotik testtir; Scan-C: İşitsel yolların fonksiyonu, işitsel sinir sistemi ve gelişiminin maturasyonu, dil için baskın olan hemisfer, bozukluğun doğası
Dikotik Testler
interhemisferik işlemlemeyi değerlendirir
Random Gap Detection Test (RGDT)
Temporal işlemleme bozukluğunun olup olmadığını değerlendirir
Frekan Patern (FP), Duration Patern Test
Konuşma Sesleri Tanıma Testi (KSTT)
Türkçede ki konuşma seslerini tek başına üretmede /a/, /p/, /r/, /k/ gibi doğru üretilip üretilemediğini değerlendiren testtir.
Pare Bilim Merkezi Semercioğlu Danışmanlık | www.parebilim.com